وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

وقت و پیکاپ ویزای آمریکا

وقت و پیکاپ ویزای آمریکا

هزینه ی آن بین ۳۰۰$ تا ۴۰۰ $ میباشد و از این مبلغ ۱۶۰$ واریزی به سفارت آمریکا و دارای رسید ۱۶۰$ می باشد.

مدارک لازم : اسکن پاسپورت و فرم پر شده ۱۶۰ DS (در صورت پر کردن فرم توسط همکاران ، هزینه ۵۰۰۰۰ تومان اضافه می شود.)

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه
 • ایمیل سفارت
 • شناسنامه
 • نام کاربری و رمزعبور پروفایل مسافر

هزینه : ۶۲۰،۰۰۰ تومان

 

مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • نام کاربری و رمزعبور پروفایل مسافر
 • فرم I20

هزینه: ۶۲۰،۰۰۰ تومان

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و رمزعبور حساب کاربری وقت سفارت
 • ایمیل سفارت
 • برگه زرد یا صورتی

هزینه :۲۵۰،۰۰۰ تومان