وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

با انجام عمل ثبت نام تمامی قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هستی گشت را می پذیرم

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات هستی گشت

مفاد قرارداد فروش خدمات مسافرتی خارج کشور

موضوع قرار داد
موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف  و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای دسته جمعی به شرح زیر می باشد.
شرایط قرارداد
ماده ۱:  چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل ۱۵ نفر )نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن، اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.
ماده ۲:  ساعت تحویل اطاقهای هتل به هنگام ورود ساعت ۲ بعداز ظهر وتخلیه ساعت ۱۱ صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.
ماده ۳: در اطاقهای دو تخته ̜  تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتاّ در اطاق دو تخته گذاشته می شود.
ماده ۴: مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.
ماده ۵: در خصوص امورمربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل ونقل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵ در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.
ماده ۶: در صورتیکه مسافربه هر دلیل برای سایر مسافرین یا سر پرست گروه ویا راهنمایان محلی وکلا کسانیکه در اجرای گشت نقش داشته مزاحمتی ایجاد نمایدویا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه گردد ̜، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصمیم لازم را در خصوص این مسافر اخذ نموده ومراتب را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید.
ماده ۷: در صورت بروز هر نوع اختلاف بین طرفین قرار داد سازمان میراث فرهنگی ̜ صنایع دستی و گردشگری حکم مرضی الطرفین بوده وآرا ء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.
نرخ وشرایط ابطال گشت اعم از چارتر و غیر چارتر
ماده ۸: در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور تا یک ماه قبل از پرواز معادل ۲۰% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل ۳۰% قیمت کل تور و از سه هفته تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۵۰% قیمت کل تورودر کمتر از ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۷۰% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر وما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام  به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کار گزار جهت پیگیری ،ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد وسایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشد.
تبصره ۲: کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید.
تعهدات مسافر.
ماده۹: رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
ماده ۱۰: حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده ودر صورت مفقود شدن آن هیچ نوعی مسئولیتی متوجه مدیر گشت و یا کارگزار نخواهد بود
ماده ۱۱: چنانچه صدور ویزا وتحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر بایستی مقدمات سفر خود را از قبلا آماده نموده باشد.
ماده ۱۲: مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل ۵۰% هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل از پرواز الباقی هزینه تور را تسویه نماید.
تبصره :تامین هزینه  ارزی تور به طرق قانونی به عهده مسافرین می باشد.
ماده ۱۳: ارائه ضامن معتبر برحسب نیاز گشتهائی که احتیاج به معرفی ضامن ویا ارائه ضمانتنامه معتبر دارد ،از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت در خواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر ویا انگشت نگاری به منظور صدور روادید ̜ مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضوریافته ودر مصاحبه شرکت نماید ودر صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده ویا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید می گردد جرائم منعقده در ماده ۸ این قرارداد اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورتیکه مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و بر اساس ضرورت نیز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوطه حاضر ومراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت، سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید مسافر حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر ۱۰% هزینه ریالی تور بعنوان هزینه های انجام شده به مسافر خواهد بود.
ماده ۱۴: مسافر موظف است در ساعات اعلام شده ، در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور ، شخصا بایستی هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور پرداخت نماید در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده ۱۵: در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر ̜  روادید مسافر اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده روادید خواهد بود وجرائم ابطال تور بر اساس ماده ۸ این قرار داد اخذ خواهد شد
ماده ۱۶: در صورت افزایش ویا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات، با ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار مسافرموظف  به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.
تبصره : چنانجه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد ̜  موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد بود.
ماده ۱۷: چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد ویا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند، مسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده ۸ این قراردادبوده وسرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود.اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر می باشد.
ماده ۱۸: در صورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عیناً به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب  رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی وگردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد.
ماده ۱۹:  کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته وچنانچه مسافرینی به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوط از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت بعمل آورد سایر مسافرین می بایست از گشت استفاده نموده ودر صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده ۸ این قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمایند.
تبصره: درخصوص بستگان درجه یک ( پدر   مادر ، همسر وفرزندان مجرد ) ۵۰% هزینه جرایم متعلقه در ماده ۸ این قرارداد اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق تبصره ماده ۱۳ عمل خواهد شد.
ماده ۲۰: مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتلها ̜  رستورانها اماکن و وسائط نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت می باشد ودر صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر براساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم می باشد.

تعهدات کارگزار
ماده ۲۱: کارگزار موظف است برنامه تور موردقرار داد را در هنگام عقد قرارداد به مسافر ارایه نماید.
ماده ۲۲: کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل ودقیق انجام داده ودر صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظر از قبیل جنگ ،شورش،  اعتصاب شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده وسبب ابطال و یا تغیر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده ۲۳: کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده ودر صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.
این قرارداد در ۲۳ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس مواد ۲۳۰،۲۲۱ و ۱۰ قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد.

*یک نسخه از این قرارداد تحول مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

مفاد قرارداد فروش خدمات مسافرتی کشور امارات متحده عربی

 1. مسافر یا نماینده مسافران متعهد است به پرداخت معادل ۵۰ درصد به هنگام عقد قرارداد (بیعانه) از مبلغ کل تور و الباقی ۵۰ درصد را در زمان اخذ مدرک (اوراق مشارکت) با شرکت تسویه نماید.
 2. درصورت انصراف مسافر از گشت درخواستی تا قبل از هر گونه اقدام از جانب شرکت هستی گشت، پنج درصد از مبلغ کل تور و پس از ارسال و درخواست ویزا و اقدام جهت صدور ویزا در امیگریشن،کل هزینه ویزا اخذ و مابقی مبلغ به اضافه کپی ویزای مربوط تحویل مسافر میگردد.

درخصوص پروازهای چارتر، شرایط و هزینه های ابطال بلیط مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه اعمال خواهد شد.

تایید مجدد جای پرواز برگشت (Reconfirm) بر عهده خود مسافر میباشد.

در زمان و ایام خاص نظیر نمایشگاه ها، جشنواره ها و اعیاد و برخی از تعطیلات رسمی در کشور امارات رزرواسیون هتل به صورت کامل Book و غیر قابل جابجایی است.

 1. درصورت ثبت نام به صورت گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از طرف مسافرین دراین قرارداد برگزیده شده است مجاز به پیگیری و اخذ مدارک و همچنین ابطال و یا دریافت وجه می باشد. ضمنا در ثبت نام گروهی در صورتی که ویزای هر یک از مسافران مردود و یا با تاخیر دریافت شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات بوده و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های مربوط را بر اساس این قرارداد پرداخت نمایند.
 2. ارائه ضمانت معتبر از سوی مسافرین مطابق با بخشنامه های اداره نظارت وزارت ارشاد اسلامی و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در مقابل اخذ رسید از شرکت الزامی است و پس از بازگشت متناسب بابت ویزا و پس از اخذ استعلامات مربوطه از کشور امارات و همچنین اخذ کپی از مهر ورود و خروج، قابل عودت به آورنده رسید مربوط می باشد.
 3. شرکت خدمات هوایی و مسافرتی هستی گشت هیچگونه مسئولیتی درقبال عدم صدور ویزا توسط واحد اداری مربوطه درکشور امارات (امیگریشن) نداشته درصورت مرفوض شدن بر اثر تشابه اسمی و یا هردلیل دیگر از طرف امیگریشن، این شرکت دخالت و یا مسئولیتی نداشته و در صورت مرفوضی ویزا با توجه به پرداخت هزینه صدور ویزا بابت هر فقره مرفوضی ویزای عادی مبلغ ……… درهم بابت هر فقره مرفوضی ویزای فوری مبلغ …….. درهم ازکل مبلغ پرداختی کسر و مابقی با توجه به بند ۲ قراراد قابل استرداد می باشد.
 4. درصورت بروز هرگونه مشکل غیرمنتظره ازقبیل جنگ، سیل، آتش سوزی، اعتصاب، شورش و غیره و یا اشکالاتی که از کنترل این شرکت خارج می باشد و سبب ابطال یا تغییر تاریخ گشت درخواستی گردد این شرکت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

درمورد پروازهای چارتر، قوانین و مقررات براساس بخشنامه های مربوطه اجرا خواهد شد و در زمینه لیست انتظار مسافران، مسافران بنا به الویت سیستم رزرواسیون از سهمیه پروازی استفاده می نمایند این شرکت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 1. درصورت تغییرات نرخ هتل ها پس از عقد قرارداد و یا نرخ ارز ویزا و صدور بلیط که به صورت غیرقابل پیش بینی است مسافران موظف به پرداخت آن هستند.
 2. اتاقهای رزرو شده مسافران در هتل ها، دارای دو تخت ثابت و یک تخت سفری می باشد که به صورت موقت در اتاق مسافرین در نظرگرفته می شود. (درمورد اتاقهای سه تخته)

(ساعت تحویل اتاق به مسافرین ۱۴ وساعت تحویل اتاق از جانب مسافرین به هتل ساعت ۱۲ می باشد)

(صبحانه  (به جزهتلهای ۵ ستاره) برمبنای تعداد شبهای رزرواسیون مسافران تنظیم می گردد)

 1. درصورتیکه هریک ازمسافران یا نماینده ایشان از بازگشت به ایران و خروج به موقع از کشور امارات مطابق زمان تعیین شده در ویزا خودداری نماید و یا خلافی از قبیل: همراه داشتن هرگونه قرص مسکن و مواد مخدر، آمپول وسرنگ،قرص های شادی آور و غیره درمدت اقامت و یا لحظه ورود و خروج به امارات و یا اعمالی نظیر دزدی، گدائی و تکدی گری، اشتهار به فحشا، دعوا وکتک کاری و فرار از دست پلیس، جعل ویزا و مدارک که موجب دستگیری و بسته شدن کارت سهمیه ویزا و اعمال جریمه های سنگین به مسافران و شرکت معرف گردد. شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مجاز به جبران این خسارت ها از محل ضمانت مشروحه بند ۴ قرارداد مطابق مواد ۲۲۱ و۲۳۰ قانون مدنی می باشد.
 2. آژانس هستی گشت هیچگونه مسئولیتی در قبال هزینه های پیش بینی نشده از بابت ممنوع الخروج بودن مسافر تقبل نخواهد کرد.

 

 

مفاد قرارداد فروش خدمات مسافرتی اروپا

 

هزینه ترجمه مدارک طبق تعرفه با ارایه فاکتور دارالترجمه جداگانه دریافت می گردد.

– پرداختی (یورو) داخل سفارت به عهده مسافر می باشد.

– درصورت ریجکتی مبلغ ۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان بابت هر نفر از هزینه ها کسر و مابقی به مسافر مسترد می گردد.

– نرخ پرواز با توجه به تاریخ دقیق سفر پس از صدور ویزا اعلام خواهد شد.

– در پکیج های ترکیبی، از هر کشوری که امکان ورود زودتر فراهم باشد اقدام می شود.

– بیعانه قرارداد و تسویه حساب کلی تور بر اساس نرخ روز حواله محاسبه خواهد شد.

– در اتاق های سه تخته به نفر سوم تخت مسافرتی تعلق می گیرد.

– نرخ کودک زیر دو سال ۴۰۰ یورو می باشد.

 

 1. داشتن پاسپورت جداگانه حتی برای نوزاد هم الزامی می باشد و کنترل آن با آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس هستی گشت هیچگونه مسئو لیتی در قبال عوارض ناشی از آن را ندارد.
 2. شرایط کنسلی : طبق ماده ۸ سازمان میرات فرهنگی و گردشگری در صورت اعلام کنسلی قرارداد بصورت کتبی تا یک ماه قبل از پرواز معادل ۲۰% از یکماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل ۳۰% قیمت کل و از سه هفته تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۵۰% قیمت کل و درکمتر از ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۷۰% قیمت کل به عنوان جریمه از کل مبلغ کسر و مابقی به مسافر/آژانس درخواست کننده استرداد می گردد.
 3. ورود اطلاعات پاسپورت مسافرین از قبیل نام و نام خانوادگی (لاتین)- کدملی- شماره پاسپورت- تاریخ تولد و تاریخ انقضاء پاسپورت جهت بیمه مسافرتی باید به صورت صحیح و کامل وارد گردد و در صورت عدم صحت اطلاعات فوق مسئولیت آن با آژانس درخواست کننده خواهد بود و آژانس هستی گشت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آن را نخواهد داشت .
 4. کلیه شرایط برگزاری تورها مطابق با شرایط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور می باشد.
 5. کلیه پروازها چارتر بوده و شرایط کنسلی و ویرایش مطابق با شرایط پروازهای چارتر می باشد.
 6. درصورت عدم تائید هتل درخواستی هتل مشابه جایگزین می گردد.
 7. آژانس آژانس هستی گشت هیچگونه مسئولیتی در قبال تهیه ارز مسافرتی را ندارد.
 8. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.