وقت و پیکاپ ویزای آمریکا

وقت سفارت آمریکا

هزینه ی آن بین ۳۰۰$ تا ۴۰۰ $ میباشد و از این مبلغ ۱۶۰$ واریزی به سفارت آمریکا و دارای رسید ۱۶۰$ می باشد.
مدارک لازم : اسکن پاسپورت و فرم پر شده ۱۶۰ DS (در صورت پر کردن فرم توسط همکاران ، هزینه ۵۰۰۰۰ تومان اضافه می شود.)

پیکاپ ویزای آمریکا از ترکیه

مدارک ویزای توریستی :

 

پاس امضا شده-برگه DS-160-برگه وقت سفارت-وکالت نامه -ایمیل سفارت-شناسنامه-user & password اکانت پروفایل مسافر

هزینه : ۶۲۰/۰۰۰ تومان

 

مدارک ویزای دانشجویی :

 

پاس امضا شده-برگه DS-160-برگه وقت سفارت-وکالت نامه محضری-شناسنامه-ایمیل سفارت-user & password اکانت پروفایل مسافر- فرم I20

هزینه: ۶۲۰/۰۰۰ تومان

پیکاپ ویزای آمریکا از دبی

مدارک ویزای توریستی :

 

پاس امضا شده-وکالت نامه-نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت-ایمیل سفارت-برگه زرد یا صورتی

هزینه :۲۵۰/۰۰۰ تومان