وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

با انجام عمل ثبت نام تمامی قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هستی گشت را می پذیرم

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور استانبول-نوروز ۹۷

ایرلاین: ماهان

روزهای رفت: همه روزه

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:   ۲/۳۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:   ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان


 کودک با تخت ( ۶ تا ۱۲ سال ) :     ۱/۷۴۰/۰۰۰ تومان


 کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال ) :     ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:   ۲/۴۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:   ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان


 کودک با تخت ( ۶ تا ۱۲ سال ) :     ۱/۸۴۰/۰۰۰ تومان


 کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال ) :     ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:   ۲/۵۴۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:   ۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان


 کودک با تخت ( ۶ تا ۱۲ سال ) :     ۱/۸۷۰/۰۰۰ تومان


 کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال ) :     ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:   ۲/۶۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:   ۳/۲۶۰/۰۰۰ تومان


 کودک با تخت ( ۶ تا ۱۲ سال ) :     ۱/۹۳۰/۰۰۰ تومان


 کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال ) :     ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:   ۲/۹۳۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:   ۳/۷۷۰/۰۰۰ تومان


 کودک با تخت ( ۶ تا ۱۲ سال ) :     ۲/۰۶۰/۰۰۰ تومان


 کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال ) :     ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید


 

تلفن های تماس هستی گشت