وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

با انجام عمل ثبت نام تمامی قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هستی گشت را می پذیرم

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور صربستان-نوروز ۹۷

۴ شب و ۵ روز

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۴/۴۷۵/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۵/۹۴۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۳/۶۲۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۲/۸۷۵/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۴/۵۴۵/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۵/۸۲۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۳/۶۴۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۲/۸۷۵/۰۰۰ تومان


 


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۴/۹۷۵/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۶/۹۲۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۳/۸۷۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۲/۸۷۵/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۴/۹۹۵/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۶/۸۹۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۳/۸۷۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۲/۹۲۵/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۵/۰۹۵/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۶/۷۴۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۴/۰۷۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۲/۹۲۵/۰۰۰ تومان


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید


 

تلفن های تماس هستی گشت