وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور تفلیس _گرجستان

?>

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۸۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۱۲۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:    ۸۹۰/۰۰۰ تومان

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۹۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۲۲۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:    ۹۹۰/۰۰۰ تومان

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۱۶۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۶۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۴۷۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۰۲۰/۰۰۰ تومان

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۵۹۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۵۹۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۹۹۰/۰۰۰ تومان

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۹۹۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۳۳۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان

۴ شب و ۵ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۴/۶۸۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۹۹۰/۰۰۰ تومان

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید


تفلیس منزلگاه یکی از مهمان‌نواز‌ترین و خون‌گرم‌ترین مردمان روی زمین است. این شهر دارای قدمت بسیاری است و طبیعتا مکان‌های تاریخی بی‌شماری در آن وجود دارد که معماری اکثر آن‌ها به قرون وسطی بازمی‌گردد. گرجستان به دلیل وجود کلیساهای فراوان به شهر کلیساها معروف است و بزرگ‌ترین کلیسای ارتدکس در جهان در تفلیس قرار دارد. علاوه بر آثار و مکان‌های تاریخی و باستانی، این شهر طبیعتی اروپایی دارد و هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند.

 

تلفن های تماس هستی گشت